Ottoman History Podcast

Podcast by Ottoman History Podcast. Ottoman History Podcast began in March of 2011 as an experiment aimed at finding an alternative form of academic production that explores new and more accessible media and allows for a collaborative approach. Our recorded interviews and lectures, while still largely academic in tone, provide serious and constructive academic discussion in an accessible and almost human format that is easy on the brain and eyes.

All Episodes

  Direct Link   Download 40 Minutes 16 Feb 2020

E450 | II. Abdülhamid Dönemi yönetim anlayışı, Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyıldan itibaren izlediği Alevi/Kızılbaş siyasetini nasıl dönüştürdü? II. Abdülhamid dönemi Alevi/Kızılbaş siyasetinin temel araçları nelerdi? Bu bölümde, Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Yalçın Çakmak ile “Sultan’ın Kızılbaşları: II. Abdülhamid Dönemi Alevi Algısı ve Siyaseti” başlıklı kitabı üzerine sohbet ediyoruz. II. Abdülhamid rejiminin kendi siyaset anlayışı ve araçları ile devletin genel Alevi politikası arasındaki paralellikleri ve değişimleri tartışıyoruz. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2020/02/cakmak.html Yalçın Çakmak lisans, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Kızılbaş/Alevilik, Bektaşilik, Türkiye’de dinî ve etnik gruplar başta olmak üzere dinler tarihi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dinî, toplumsal ve siyasal yaşam çalışma alanları arasındadır. Sultanın Kızılbaşları'nın yanı sıra İletişim Yayınları'ndan çıkan Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik: Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel ve Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler başlıklı kitapların derleyenlerindendir. Aynı zamanda Kalan Yayınları imzalı Kelâm-ı Pîr: Kitâb-ı Heft Bâb başlıklı eserin de editörüdür. 2013-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü, 2019 yılından itibaren de Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup, 2019 yılında Tarih Vakfı Mütevelli Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor. Yapım ve Yayın Bölüm No. 450 Yayınlanma Tarihi:: 16 Şubat 2019 Kayıt Yeri: Ankara Dersimliler Derneği Müzik: Thiaz Itch – Bratil Imuun Ses Editörü: Can Gümüş ve Chris Gratien Görseller ve Kaynakça Yalçın Çakmak'ın müsaadesiyle: https://www.ottomanhistorypodcast.com/2020/02/cakmak.html. . .