Ottoman History Podcast

Podcast by Ottoman History Podcast. Ottoman History Podcast began in March of 2011 as an experiment aimed at finding an alternative form of academic production that explores new and more accessible media and allows for a collaborative approach. Our recorded interviews and lectures, while still largely academic in tone, provide serious and constructive academic discussion in an accessible and almost human format that is easy on the brain and eyes.

All Episodes

  Direct Link   Download 48 Minutes 02 Feb 2020

E447 | Bu bölümde K. Mehmet Kentel ve Akif Ercihan Yerlioğlu ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisi üzerine sohbet ediyoruz. Elyazmaları üzerinden Osmanlı toplumunda çok dillilik, gündelik hayat, tıp, evren ve zamanın bilgisi, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin izlerini süren sergi odağında yazmalarla Osmanlı tarihyazımındaki yeni yaklaşımların ilişkisini değerlendiriyoruz. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2020/02/osmanl-yazmalarndan-hikayeler.html K. Mehmet Kentel doktorasını 2018 yılında University of Washington’dan, “Assembling ‘Cosmopolitan’ Pera: An Infrastructural History of Late Ottoman Istanbul” başlıklı teziyle aldı. Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisinin küratörü olan Kentel, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Projeleri Yöneticisi olarak çalışmakta ve YILLIK: Annual of Istanbul Studies dergisinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir. Araştırmaları geç Osmanlı İstanbul’unun çevresel ve altyapısal tarihi üzerine yoğunlaşan Kentel, 2017 yılında ANAMED’deki Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratı’nın Karikatürleri sergisinin danışmanlığını ve metin yazarlığını yapmıştı. Akif Ercihan Yerlioğlu, Harvard Üniversitesi’nde Tarih ve Ortadoğu Çalışmaları bölümünde yürüttüğü doktora çalışmasında Osmanlı Devleti’nin 17. ve 18. yüzyıllardaki tıp söylemi, uygulamaları ve şifa kültürü gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Devam etmekte olan doktora araştırması bu zamana kadar Koç Üniversitesi-Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), American Research Institute in Turkey (ARIT), Gerda Henkel Vakfı ve Mahindra Humanities Center gibi kurumlar tarafından desteklenmiştir. Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor. Yapım ve Yayın Bölüm No. 447 Yayınlanma Tarihi: 2 Şubat 2020 Kayıt Yeri: ANAMED, Istanbul Müzik: Ehl-i Keyif Yegah Sirto Ses Editörü: Can Gümüş Görseller: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün müsaadesiyle Kaynakça: K. Mehmet Kentel ve Akif Ercihan Yerlioğlu’nun müsaadesiyle: https://www.ottomanhistorypodcast.com/2020/02/osmanl-yazmalarndan-hikayeler.html. . .