Ottoman History Podcast

Podcast by Ottoman History Podcast. Ottoman History Podcast began in March of 2011 as an experiment aimed at finding an alternative form of academic production that explores new and more accessible media and allows for a collaborative approach. Our recorded interviews and lectures, while still largely academic in tone, provide serious and constructive academic discussion in an accessible and almost human format that is easy on the brain and eyes.

All Episodes

  Direct Link   Download 34 Minutes 08 Nov 2019

E 432 | Bu bölümünde Ayşe Ozil ile geç Osmanlı döneminde millet sisteminin ne ifade ettiğini, Rum cemaatini, cemaat kavramının kendisini, Rum topluluklarının devlet ile ilişkisini ve bu ilişkinin ondokuzuncu yüzyıl ortalarından itibaren ne tür değişimler geçirdiğini konuştuk. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/11/millet-sistemi-ve-rum-topluluklar.html Ayşe Ozil Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nden yüksek lisans, Londra Üniversitesi Birkbeck College’dan doktora derecesini almıştır. Princeton ve Leiden Üniversitelerinde doktora sonrası araştırmalar yapan Ozil’in çalışma alanları 19. yüzyıl Osmanlı toplumsal tarihi, Rum toplulukları, modernleşme, milliyetçilik ve şehirleşmedir. Önder Eren Akgül Georgetown University Tarih bölümünde doktora öğrencisi. Doktora tezini İzmir ve kırsal artalanının 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında geçirdiği sosyal ve ekolojik dönüşüm üzerine hazırlıyor. YAPIM VE YAYIN Bölüm No: 432 Yayınlanma Tarihi: 8 Kasım 2019 Kayıt Yeri: İstanbul Ses Editörü: Önder Eren Akgül Müzik: Istanbul'dan Ayva Gelir Nar Gelir - Azize Tozem and Sari Recep Görseller ve Kaynakça Ayşe Ozil'in Müsaadesiyle https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/11/millet-sistemi-ve-rum-topluluklar.html. . .