Ottoman History Podcast

Podcast by Ottoman History Podcast. Ottoman History Podcast began in March of 2011 as an experiment aimed at finding an alternative form of academic production that explores new and more accessible media and allows for a collaborative approach. Our recorded interviews and lectures, while still largely academic in tone, provide serious and constructive academic discussion in an accessible and almost human format that is easy on the brain and eyes.

All Episodes

  Direct Link   Download 39 Minutes 17 Aug 2019

E 422 | Edebiyat ve kurmacanın tarihyazımına sunduğu imkânlar nelerdir? Bu bölümde, aynı kuşaktan 14 genç tarihçinin arşiv belgesi, gazete kupürü, günlük, mektup gibi tarihsel bir malzemeden ya da metinden yola çıkarak kurguladığı öykülerden oluşan "Tarihçilerden Başka Bir Hikâye" kitabı üzerine sohbet ediyoruz. Kitabın editörlerinden Fatih Artvinli ve Ebru Aykut ile tarihsel gerçeklik, edebiyat ve kurmacanın ilişkisini değerlendirirken, kitabın nasıl bir tarihyazımsal müdahaleye işaret ettiğini tartışıyoruz. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/08/baska-bir-hikaye.html Fatih Artvinli Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nde ise doktorasını tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca sağlık memuru olarak çalıştı. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Boston Children's Hospital'da yaptı. Fatih Artvinli'nin History of Psychiatry, History of Neurosciences, Osmanlı Bilimi Araştırmaları gibi dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra, yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır: Seraba Harcanmış Bir Ömür: Osman Bölükbaşı (Kitap Yayınevi, 2007) Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013). Ebru Aykut Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde "Alternative Claims on Justice and Law: Rural Arson and Poison Murder in the 19th Century Ottoman Empire" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Geç Osmanlı taşrasında suç, ceza ve adalet arama pratiklerinin sosyal-hukuki tarihi, tıp ve beden tarihi, toplumsal cinsiyet tarihi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor. Yapım ve Yayın Bölüm No: 422 Yayınlanma Tarihi:: 17 Ağustos 2019 Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye Ses Editörü: Can Gümüş Müzik: Kadifeden Kesesi, Hafiz Burhan Sesyilmaz Görseller ve Kaynakça Fatih Artvinli ve Ebru Aykut'un müsaadesiyle https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/08/baska-bir-hikaye.html. . .