Ottoman History Podcast

Podcast by Ottoman History Podcast. Ottoman History Podcast began in March of 2011 as an experiment aimed at finding an alternative form of academic production that explores new and more accessible media and allows for a collaborative approach. Our recorded interviews and lectures, while still largely academic in tone, provide serious and constructive academic discussion in an accessible and almost human format that is easy on the brain and eyes.

All Episodes

  Direct Link   Download 32 Minutes 20 Jun 2019

E 415 | Bu bölümde Erol Ülker ile 1918 - 1923 yılları arasında İstanbul'da işgal güçlerine karşı oluşan direniş hareketini, bu hareket içerisinde yer alan İttihatçılar'dan, komünistlere farklı kesimlerin siyasal faaliyetlerini, birbirileri ile olan ilişkilerini ve gerilimlerini konuştuk. Ayrıca dönem içinde çok canlı olan işçi hareketine ve aynı zamanda da İstanbullu gayr-i Müslimler tarafından bu dönemin nasıl deneyimlendiğine değindik. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/06/direnis-ve-sol.html Erol Ülker tarihçi ve Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. 2013 yılında "Sultanists, Republicans, Communists: The Turkish National Movement in Istanbul, 1918-1923" isimli tezini savunarak Şikago Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktora eğitimini tamamladı. Halen Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı'nda (TÜSTAV) Yönetim Kurulu üyesi, araştırma ve arşiv sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Önder Eren Akgül Georgetown University Tarih bölümünde doktora öğrencisi. Doktora tezini İzmir ve kırsal artalanının 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında geçirdiği sosyal ve ekolojik dönüşüm üzerine hazırlıyor. Yapım ve Yayın Bölüm No: 415 Yayınlanma Tarihi: 20 Haziran 2019 Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye Ses Editörü: Önder Eren Akgül ve Matthew Ghazarian Müzik: Istanbul'dan Ayva Gelir Nar Gelir - Azize Tozem and Sari Recep Görseller ve Kaynakça Erol Ülkerin müsaadesiyle https://www.ottomanhistorypodcast.com/2019/06/direnis-ve-sol.html 'da bulunur.. . .