Ottoman History Podcast

Podcast by Ottoman History Podcast. Ottoman History Podcast began in March of 2011 as an experiment aimed at finding an alternative form of academic production that explores new and more accessible media and allows for a collaborative approach. Our recorded interviews and lectures, while still largely academic in tone, provide serious and constructive academic discussion in an accessible and almost human format that is easy on the brain and eyes.

All Episodes

  Direct Link   Download 44 Minutes 07 Dec 2018

E392 | Bu bölümde Stefo Benlisoy ile II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı sosyalist ve işçi hareketinin oluşumunu ve gelişimini konuşup Osmanlı'daki sosyalist grupların faaliyetlerini, yayınlarını, ve geliştirdiği siyasal perspektifleri incelemenin Osmanlı-Türkiye tarihini ve tarih yazımını anlamak açısından nasıl alternatif kanallar açabileceğine değindik. Özel olarak da Mayıs 1909’dan başlayarak İstanbul’da örgütlenmeye çalışan, Ergatis adlı bir gazete çıkaran, ağırlığını Rumlar’ın oluşturduğu Türkiye Sosyalist Merkezi örgütünü, bu örgütün İstanbul’daki işçilerle, imparatorluktaki diğer sosyalist çevrelerle ve uluslarası sosyalist hareketle ilişkilerini, ve ayrıca gazete sayfalarında feminizmin nasıl yer bulduğunu ele aldık. https://www.ottomanhistorypodcast.com/2018/12/stefo.html Stefo Benlisoy, tarihçi ve İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi. Lisansüstü ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde 19. Yüzyıl Kapadokyasında Ortodoks Cemaatinin Eğitimi konusunda tamamladı. Foti Benlisoy ile birlikte yazdığı "Türk Milliyetçiliği'nde Katedilmemiş Bir Yol: Hıristiyan Türkler ve Papa Eftim' başlıklı kitabı 2016 yılında, ‘’İstanbul’un Irgatları: II. Meşrutiyet’te Sosyalist Bir İşçi Örgütü’’ adlı kitabı ise geçtiğimiz Nisan ayında kendisinin de kurucuları arasında olduğu İstos Yayın tarafından basıldı. Önder Eren Akgül Georgetown University Tarih bölümünde doktora öğrencisi. Doktora tezini İzmir ve kırsal artalanının 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında geçirdiği sosyal ve ekolojik dönüşüm üzerine hazırlıyor. Yapım ve Yayın Bölüm No: 392 Yayınlanma Tarihi: 7 Aralık 2018 Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye Ses Editörü: Sam Dolbee Müzik: Zé Trigueiros Kaynakça Stefo Benlisoy'un müsaadesiyle. . .