Ottoman History Podcast

Podcast by Ottoman History Podcast. Ottoman History Podcast began in March of 2011 as an experiment aimed at finding an alternative form of academic production that explores new and more accessible media and allows for a collaborative approach. Our recorded interviews and lectures, while still largely academic in tone, provide serious and constructive academic discussion in an accessible and almost human format that is easy on the brain and eyes.

All Episodes

  Direct Link   Download 44 Minutes 09 Oct 2018

E384 | Toplumsal cinsiyet bakış açısının son birkaç on yılda Osmanlı tarih yazımına yaptığı müdahaleler, saray kadınlarının imar faaliyetlerinde üstlendiği rolün giderek daha çok araştırılmasına da vesile oldu. Muzaffer Özgüleş’i konuk ettiğimiz bu bölümde, Sultan IV. Mehmed’in hasekisi, Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmed’in validesi Gülnuş Emetullah Sultan’ın imar faaliyetlerini detaylandırırken kadın baniler odağında kent, mimarlık üretimi ve toplumsal cinsiyet ilişkisini değerlendiriyoruz. Muzaffer Özgüleş doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi programında "Gülnuş Emetullah Sultan'ın İmar Faaliyetleri" başlıklı teziyle 2013’te tamamladı. 2014-2015 yıllarında Oxford Üniversitesi bünyesindeki Khalili Research Centre'da doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu ve buradaki çalışmalarının ürünü olan “The Women Who Built the Ottoman World: Female Patronage and the Architectural Legacy of Gülnuş Sultan” adlı kitabı 2017’de I.B. Tauris tarafından yayımlandı. Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki öğretim üyeliği görevini çocuk yazarlığı alanındaki çalışmalarıyla birlikte sürdürüyor. Can Gümüş Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ndeki doktora çalışmalarına, geç Osmanlı dönemi kentlerinde halk sağlığı ve kentleşme ilişkisini incelediği araştırmasıyla devam ediyor. YAPIM VE YAYIN Bölüm No: 384 Yayınlanma Tarihi: 10 Ekim 2018 Kayıt Yeri: Istanbul, Türkiye Ses Editörü: Matthew Ghazarian Müzik: Istanbul'dan Ayva Gelir Nar Gelir - Azize Tozem and Sari Recep Görseller ve kaynakça Muzaffer Özgüleş'in müsaadesiyle: https://www.ottomanhistorypodcast.com/2018/10/ozgules.html. . .