Ottoman History Podcast

Podcast by Ottoman History Podcast. Ottoman History Podcast began in March of 2011 as an experiment aimed at finding an alternative form of academic production that explores new and more accessible media and allows for a collaborative approach. Our recorded interviews and lectures, while still largely academic in tone, provide serious and constructive academic discussion in an accessible and almost human format that is easy on the brain and eyes.

All Episodes

  Direct Link   Download 40 Minutes 10 Feb 2016

E224 | Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı merkezi yönetimi vergi gelirlerini nasıl ve hangi koşullarda arttırabilmişti? Bu vergi artışının toplumsal ve siyasal bedeli ne olmuştu? Bu podcastimizde, Prof. Dr. Nadir Özbek ile son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda vergi siyaseti ve toplumsal adaleti konuşuyoruz. http://www.ottomanhistorypodcast.com/2016/02/osmanlda-vergi.html Prof. Dr. Nadir Özbek, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde öğretim üyesidir. University of Cincinnati Tarih bölümünden doktorasını alan Ufuk Adak, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki ceza politikaları ve hapishaneler üzerine uzmanlaşmıştır. Zoe Griffith, Brown Üniversitesi'nde erken modern Akdeniz tarihi üzerine doktorasını yapmaktadır. YAPIM VE YAYIN Bölüm No. 224 Yayın Tarihi: 10 Şubat 2016 Kayıt Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Ses Editörü: Onur Engin (Koç Üniversitesi ve Dr. Nina Ergin'in danışmanlığı'nda asistanlık desteği ile hazırlanmıştır.) Müzik (archive.org): Müzeyyen Senar - Fikrimin İnce Gülü Bibiliyografya Nadir Özbek müsadesiyle Resim kaynağı: Başbakanlık Osmanlı Arşivi. . .